top of page

Katt

Helsesjekk og vaksinering av katten

Vi anbefaler at katten tas med til veterinæren én gang i året for helsesjekk og vaksinering.

Ved en helsesjekk, får katten en generell undersøkelse, vi ser etter tegn på begynnende sykdom og om katten trenger tannbehandling. Så blir katten vaksinert, først og fremst mot kattepest og katteinfluensa. Dette blir ført inn i helsekortet, noe som gjør at vi kan følge med på kattens utvikling.

 

Hva vaksineres det mot?

 

Kattepest blir forårsaket av et parvovirus som er veldig overlevelsesdyktig også utenfor verten. Derfor overføres ikke sykdommen bare fra dyr til dyr, men også fra gjenstander og omgivelsene. Sykdommen angriper som oftest kattunger. Dyrene kan bli veldig syke, og da er dødeligheten på rundt 75 prosent uten intensiv behandling. Noen katter har bare svake eller ingen symptomer, og disse er «usynlige smittebærere». Når katten blir syk blir den apatisk, får høy feber og slutter å spise. Senere får den, til dels blodig, oppkast og diaré. Viruset angriper blodcellene, og fører bl.a. til at immunsystemet svekkes.

 

Katteinfluensa er en betennelse i slimhinnene i de øvre luftveiene og/eller øynene hos katt.  I 80 prosent av tilfellene blir sykdommen forårsaket av felint Calicivirus og/eller av felint herpesvirus-1, og det er disse vi vaksinerer mot. Symptomene er nysing, sikling, feber og dårlig appetitt. Senere får kattene rennende nese og øyne. De kan også puste tungt, hoste og få konjungtivitt. Ved behandling i det akutte stadiet er prognosen ganske god, men blir tilstanden kronisk er den heller ugunstig. Sykdommen opptrer vanligvis i områder hvor det oppholder seg mange katter på én gang. Derfor er det spesielt viktig å vaksinere utekatter og katter som skal på kattepensjonat eller utstilling.

 

Rabies, eller hundegalskap, er en dødelig virus-sykdom som kan smitte både mennesker og dyr. Det forårsaker forandringer på hjernen, som gjør at verten forandrer personlighet og blir aggressiv. Ville dyr mister frykten for mennesker og kan bli nærgående. Dyret får en trang til å bite og sikler eller skummer rundt munnen. Viruset skilles ut gjennom spyttet og kommer inn i kroppen når dyret biter. Når symptomene blir framtredende, er det for sent med behandling. Sykdommen er da alltid dødelig. Rabies finnes ikke i fastlands-Norge og katten (eller hunden) må ha gyldig rabiesvaksine for å få innreise til (komme tilbake til) Norge etter reise til utlandet. Dette gjelder ikke mellom Norge og Sverige.

Katt som stirrer ut av vinduet
Katt i kurv

Tannrens

 

Hunder og katter får akkurat de samme tannsykdommene som oss mennesker, og de har akkurat like vondt som oss. Dessverre går mange dyr rundt med kroniske smerter uten at dyreeier er klar over dette. Derfor er det viktig å få dyrlegen til å sjekke tennene regelmessig.

De vanligste sykdommene hos hund og katt er tannsykdommer. 8 av 10 hunder og katter over 2 år har et eller annet problem med tennene, og vi regner med at alle over 5 år har et tannproblem.

En tannsjekk utføres når du kommer innom for den årlige helsekontrollen, eller når det skulle være ønskelig. Hvis vi finner noe galt, kan du komme tilbake for å få tatt en tannrens.

Tannstein fjernes med moderne ultralydapparat. Med moderne utstyr fjerner vi harde avleiringer uten å skade tenner eller tannkjøttet. Hver tann poleres for å fjerne riper og lage en så glatt overflate som mulig. Lommedybden på hver tann sjekkes med en probe (lommedybdemåler) for å avdekke problemer og betennelser i tannkjøtt.

Hunnkatter

Kastrering av hunnkatt

Ved kastrering av hunnkatten fjernes eggstokkene og livmoren. Dette kalles på folkemunne for sterilisering.

En hunnkatt bør være minst seks måneder før den kastreres. Noen øvre grense finnes ikke. Kastrasjon i ung alder, helst før første løpetid, minsker risikoen for jursvulster. Hvis katten har rukket å bli kjønnsmoden før inngrepet, bør kastrasjonen gjøres midt mellom 2 løpetider, for å minske risikoen for komplikasjoner etter operasjon. Kastrasjon under løpetid og innbilt drektighet bør unngås. Det er en myte at hunnkatten bør få kattunger før hun kastreres.

 

P-piller

 

For å forhindre drektighet kan man gi katten p-piller. Pillen gis en gang ukentlig. Katten havner i en tilstand av falsk drektighet, og får da ikke løpetid.

Ulemper med denne behandlingen er usikkerhet knyttet til om dyreeier husker å gi pillene eller om at katten kan kaste opp igjen tabletten. Dermed foreligger det en risiko for uønskete kattunger. Det er også bivirkninger forbundet med behandlingen. På lang sikt er det en øket risiko for livmorbetennelse og kreft i jurkjertlene.

Katt med blå øyne
bottom of page