top of page

Tjenester

Vi tilbyr tjenester for både smådyr og stordyr.

Vi har en godt utstyrt smådyrklinikk med blant annet røntgen, ultralyd, blodanalysemaskin, gassanestesiapparat og tannunit. Vi har et laboratorium på klinikken som brukes til å analysere prøver fra både smådyr, hest og produksjonsdyr.  

For store dyr tilbyr vi ambulerende praksis med inseminering, rutinebehandlinger, sykebesøk og besetningsrådgivning. Vi har to velutstyrte praksisbiler, tilbyr en rekke salgsartikler for produksjonsdyr og utfører ultralyd på storfe.  

Alle våre veterinærer er en del av den kommune veterinærvakttjenesten.  

bottom of page