top of page

INVet

Indre Nordmøre Veterinærkontor AS

INVet, eller Indre Nordmøre Veterinærkontor, er en ny og annerledes veterinærtjeneste i Surnadal, organisert som et AS med ansatte veterinærer som arbeider med alle dyrearter fra «ku til katt». Selskapet ble opprettet på initiativ fra noen bønder i Surnadal i samarbeid med veterinærer. Ønsket var å få en mer stabil veterinærtjeneste i Surnadal og gamle Halsa.
 

I juni 2020 åpnet vi en ny smådyrklinikk i Øravegen 23. Der har vi et eget rom for operasjoner og tannbehandling, to konsultasjonsrom og laboratorium. Klinikken er blant annet utstyrt med røntgen, ultralyd, gassanestesiapparat, blodanalysemaskin, tannunit og tannrøntgen. Vi har også et ultralydapparat som brukes til fruktbarhetsdiagnostikk på blant annet storfe. Vi har en godt utstyrt butikk med fôr, leker, seletøy, salg av produksjonsdyreffekter m.m. Mye av dette kan man bare kjøpe hos veterinær.
 

Vi har et felles kontor for alle veterinærene, hvor vi møtes daglig for å blant annet utveksle erfaringer og oppdatere hverandre faglig.

Ansatte

Erna Bilde_edited.jpg

Erna Otnes Veterinær
Daglig leder

Erna ble uteksaminert fra NMBU Veterinærhøgskolen sommeren 2021. Hun jobbet på midlertidig lisens i Hemne sommeren 2020, og rett etter studieslutt begynte hun i jobb på en smådyrklinikk i Ålesund, og siden jobbet et år i kombinertpraksis i Øyer før hun vendte nesa hjemover sommeren 2023. 


Som student tok Erna fordypning innen hestemedisin. Etter studiet har hun gått flere smådyrkurs om blant annet innen sårbehandling, halthet og bløtvevskirurgi. 
Erna jobber både i ute i felt og inne på klinikken, og er daglig leder på huset. 


Hjemme i Valsøyfjorden har Erna fullt opp med et småbruk med tre hester og et par katter.
 

 

Bilde til nettside_edited.jpg

Kine Rosnes Hansen
Veterinær

Kine ble uteksaminert ved NMBU Veterinærhøgskolen i 2022. Etter endt utdanning jobbet hun litt over et år i Lom og Skjåk helt nord i Gudbrandsdalen, før hun satte kursen mot Nordmøre og Invet.

 

Som student spesialiserte hun seg på produksjonsdyr, og har stor forkjærlighet for sau. Hun kommer tross alt fra Norges største sauekommune, Stavanger. 
I studetiden jobbet hun litt på midlertidig lisens i Mattilsynet i Sør-Rogaland, jobbet flere sesonger i lamming, samt vært med på reinslakt hos noen av tamreinlaga i Sør-Norge. Hovedinteressen hennes er stordyr, da særlig reproduksjon og klauvhelse, men også besetningsmedisin. 

 

Hjemme har hun to katter, Hops og Humle.

Kine blir å treffe både på stordyr og inne på klinikken.
 

Torunn.jpg

Torunn Rognskog
Veterinær

Torunn har studert ved Nord Universitet i Bodø og University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia. Med seg derfra har hun en veterinærutdanning, samt en bachelor i dyrevitenskap.

Hun har hatt store deler av praksisperioden sin, samt jobbet på midlertidig lisens hos oss på INVet. Hun er oppvokst på hjemgården Rognskog i Heim kommune, og er nok et kjent fjes for flere på grunn av dette. Produksjonsdyr og hest var hovedfokus under studiene, men Torunn har i etterkant tatt kurs i tannekstraksjonsteknikk på hund og katt – og vil derfor være å se både ute i stordyrpraksis og inne på klinikken.

 

Hester, hunder, katter, sau og storfe har vært en stor del av hverdagen under oppveksten, noe som la grunnlaget for både interessen og yrkesvalg. På fritiden liker hun seg best over tregrensa sammen med en firbeint venn, eller i stallen.

Snapchat-1291941104_edited_edited.jpg

Jette Estensvoll
Klinikkassistent

Jette er oppvokst på gård og har vært bonde i 15 år i Rindal. Hun har i tillegg drevet med gårdsregnskap og tatt utdanning innen regnskap og lønn.

 

Hun er godt vandt med både smådyr og storfe og det er henne du oftest møter i resepsjonen eller på telefon. Jette har en japansk spisshund ved navn Doffen.

327144883_1019298659028148_2697209018063

Guri Løfadli Rindalsholt
Veterinær

Guri ble uteksaminert fra NMBU Veterinærhøgskolen våren 2021. Hun startet veterinærkarrieren på studentlisens ved Hemne veterinærkontor vinteren 2020, og jobbet der fram til hun begynte i InVet høsten 2022.

Guri valgte fordypning i produksjonsdyr i differensieringsåret sitt på studiet, og det er produksjonsdyr som ligger hennes hjerte nærmest. Hun synes det er ekstra givende med forebyggende helsearbeid rettet mot kalv- og jurhelse, men liker også akuttpraksis som litt krydder i hverdagen.

I tillegg til veterinærstudiet har Guri en allsidig bakgrunn som agronom fra Skjetlein vgs og oppvekst på gård med melkeproduksjon – vi kan si at interessen for kyr kom inn med morsmjølka.

Guri vil først og fremst treffes i stordyrpraksis ute på gårdene, men kan også sees inne på smådyrklinikken.

I fritida går mye av tida med til Storpuddelen Alva, familiens tre hester og å hjelpe til hjemme på gården.

Avatar 111_edited.png

Signe Larsen
Veterinærstudent

Signe begynte på NMBU Veterærhøgskolen i 2019, og jobber nå hos oss på midlertidig lisens. Hun er veldig interessert i smådyrmedisin og meget kunnskapsrik. 

Signe blir å treffe inne på klinikken, så vel som ute på gårdene.

Initiativtakere og eiere

Peder Saltrø Gardbruker og høyskolekandidat i husdyrfag

Sivert Mauset Gardbruker og sivilagronom i økonomiske fag

Oddvar Mikkelsen Gardbruker og sivilagronom i husdyrfag

Todalen Mjølk Gardbrukere

Tone Merete Hoås Veterinær, cand.med.vet

Karoline Mosand Reitan Veterinær, cand.med.vet

Vi samarbeider med GENO

Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene er avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe). Geno driver med forskning og utvikling, drift av avlssystemer og distribusjon av sæd. I tillegg til å distribuere sæd fra NRF, distribueres også sæd fra gamle norske storferaser, importsæd og sæd fra kjøttferaser (distribusjon for TYR). Geno sitt hovedkontor ligger på Hamar, og er en del av «Senter for avl og bioteknologi». Les mer om GENO her.

bottom of page